Wouda & Joosten advocatuur
 

Arbeidsrecht

In Nederland is de een werknemer goed beschermd door de wet. Een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever kan op de volgende wijzen worden beëindigd:

  • middels het verstrijken van de duur van het contract (ingeval van een contract voor bepaalde tijd);
  • middels opzegging door de werkgever (al dan niet na toestemming van het UWV);
  • middels opzegging door de werknemer (al dan niet met inachtneming van de geldende opzegtermijn);
  • middels ontbinding door de kantonrechter (op grond van gewichtige redenen)
  • middels een ontslag op staande voet;
  • middels een ontbinding met wederzijds goedvinden.

Niet zelden ontstaan er, voorafgaand aan of als gevolg van, bovenstaande gronden conflicten tussen werkgever en werknemer. Wouda & Joosten Advocatuur staat zowel werknemers als werkgevers bij die zich met dergelijke conflicten zien geconfronteerd. Wij kunnen u ondermeer bijstaan in de volgende procedures:

  • loonvorderingsprocedure (bijvoorbeeld na een gegeven ontslag op staande voet of na een loonsanctie);
  • een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter;
  • een UWV- procedure;

Daarnaast kunnen wij u uiteraard ook adviseren en begeleiden bij het opstellen van bijvoorbeeld arbeidscontracten of een beëindigingovereenkomst.

 
wat doet een advocaat